fbpx

Prekių grąžinimas ir keitimas

 1. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjui suteikiama galimybė per 14 dienų pranešti apie nekokybišką prekę Pardavėjui el. paštu, pakeisti jam pristatytas prekes kitomis analogiškomis prekėmis arba jas grąžinti.
 2. Gavęs kokybės reikalavimų neatitinkančią prekę Pirkėjas turi nedelsiant pranešti Pardavėjui apie tai pateikdamas pareiškimą elektroniniu laišku.
 3. Prekes Pirkėjas privalo grąžinti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra tinkamai sukomplektuotas ir supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo daikto. Norėdamas grąžinti prekes Pirkėjas privalo el. paštu info@naturanetik.lt atsiųsti prekių pirkimo sąskaitą faktūrą ir pasirašytą laisvos formos grąžinimo raštą.
 4. Prekės negali būti grąžinamos, jeigu jos buvo naudojamos ir / arba buvo sugadintos ir / arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
 5. Grąžindamas nekokybišką prekę, Pirkėjas prekes pristato pats arba išsiunčia savo lėšomis Pardavėjo nurodytu siuntimo būdu. Siuntimo išlaidas (jei jos neviršija Pardavėjo nurodyto siuntimo būdo kainos) už nekokybiškų prekių siuntimą kompensuoja Pardavėjas.
 6. Pardavėjas už grąžintas prekes Pirkėjui grąžina sumokėtą sumą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.
 7. Pardavėjas pinigus grąžina naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu būdu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.
 8. Pirkėjas turi teisę ryšio priemonėmis, taip pat ir internetu, atsisakyti sudarytos pirkimo–pardavimo arba prekių teikimo sutarties nenurodydamas jokios priežasties.
 9. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties per 14 dienų nuo tos dienos, kai jis ar jo prekių užsakyme nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos privalo išsiųsti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.
 10. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties pateikdamas pareiškimą elektroniniu laišku. (Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo formą, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154 „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą galima rasti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9).
 11. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties šiais atvejais:

– jeigu pirkimo–pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir jos yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą arba dėl prekių, kurios yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

– jeigu pirkimo–pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

– jeigu pirkimo–pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

 1. Pirkėjo reikalavimas pakeisti prekes tenkinamas, jeigu prekės nebuvo naudojamos, yra nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradusios prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis prekes pirko iš e. parduotuvės www.naturanetik.lt.
 2. Pirkėjas grąžindamas prekes pagal taisyklių 8 punkte numatyta teisę, privalo apmokėti tiesiogines prekių grąžinimo ar keitimo išlaidas.
 3. Prekių, kai jos atitinka kokybės reikalavimus, grąžinimui taip pat taikomi šių Taisyklių 2, 5, 6 punktai.
Pirkinių krepšelis